Client Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

ลูกค้า

การบริการด้านสาธารณสุข

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สิ่งที่เราให้บริการ: การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์รายเดือนในระยะสั้น
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างการรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์โดยดึงดูดความสนใจจากมวลชน รวมไปถึงการสร้าง traffic ของ e-commerce ให้เกิดขึ้น โดยการสร้างกระแสบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
รายละเอียดการดำเนินการ: เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทริปเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มเนื้อที่ข่าว เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ จัดกิจกรรมการโหวต และกิจกรรมการตลาดกลางแจ้ง และกิจกรรมการตลาดกลางแจ้ง (ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ละกวางโจว) พร้อมทั้งดำเนินการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การได้รับการลงข่าวจากสื่อมวลชนด้วยการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับแคมเปญ
พร้อมกันนี้ เรายังได้มีการส่งข่าวประชาสัมพันที่นำเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวตามช่วงต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์: การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแคมเปญโดยให้ผู้บริโภคเข้าร่วม รวมไปถึงการสื่อสารโดยการดึงความสนใจจากผู้บริโภคซึ่งช่วยให้เกิดผลดีต่อกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในอนาคตอีกด้วย

การท่องเที่ยว

ประเภทของธุรกิจ: หน่วยงานรัฐบาล/ การท่องเที่ยว
ลักษณะการบริการ: การบริการรายเดือน (Retainer)
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มการรับรู้ในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสำหรับบรรดานักท่องเที่ยว
เพื่อสร้างภาพลักษ์ที่แข็งแกร่งของแต่ละจุดหมายปลายทางและสิ่งพิเศษของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มการรับรู้ของคุณค่าที่จะได้จากการท่องเที่ยว
รายละเอียดการดำเนินการ: การเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทริปเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มเนื้อที่ข่าว เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ จัดกิจกรรมการโหวต และกิจกรรมการตลาดกลางแจ้ง (ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกวางโจว) พร้อมทั้งดำเนินการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
การได้รับการลงข่าวจากสื่อมวลชนด้วยการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับแคมเปญ
พร้อมกันนี้ เรายังได้มีการส่งข่าวประชาสัมพันที่นำเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวตามช่วงต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์: การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแคมเปญโดยให้ผู้บริโภคเข้าร่วม รวมไปถึงการสื่อสารโดยการดึงความสนใจจากผู้บริโภคซึ่งช่วยให้เกิดผลดีต่อกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในอนาคตอีกด้วย

ประเภทของธุรกิจ: หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ลักษณะการบริการ: การโปรโมททางเว็บไซต์
วัตถุประสงค์: เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
รายละเอียดการดำเนินการ: มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ Weibo อย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแคมเปญทางเว็บไซด์โดยเชื่อมโยงกับ Weibo API และการกระจายข้อมูลผ่านผู้มีอิทธิพลทางเว็บไซต์
กลยุทธ์: การหาวิธีการที่จะเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภคโดยการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารผ่าน Weibo

ผู้บริโภค และบันเทิง

ประเภทของธุรกิจ: ธุรกิจบริการร้านอาหาร
ลักษณะการบริการ: การบริการแบบรายเดือนระยะสั้น
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มการรับรู้และ การตอบรับที่ดีผ่านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
รายละเอียดการดำเนินการ: การจัดการเปิดตัวร้านอาหารโฉมใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่เคยมีอยู่ และเพื่อให้ได้รับพื้นที่การนำเสนอจากสื่อสำหรับกลุ่มคนมีรายได้ และการโฆษณาแฝงผ่านสื่อในหนังสือแจกฟรีสำหรับชาวต่างชาติ
กลยุทธ์: การจัดปาร์ตี้ พร้อมเชิญสื่อหลักๆ มาร่วมงานเป็นประจำเพื่อให้สื่อเข้าใจเกี่ยวกับจุดขายของร้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่การได้รับพื้นที่ข่าวที่มากขึ้น

ประเภทของธุรกิจ: แอพพลิเคชั่นเกมส์
ลักษณะการบริการ: การบริการแบบรายเดือนระยะสั้น
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มการรับรู้และ และโปรโมทการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
รายละเอียดการดำเนินการ: การโปรโมทผ่านเว็บที่ช่วยสะท้อนคาแรคเตอร์ของเนื้อหาเกมส์
ดึงดูดผู้ใช้ด้วยการสร้างความชอบพอที่มีต่อเกมส์ โดยการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างเช่น Weibo
ได้รับการเผยแพร่ข่าวจากการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์: ได้รับสิทธิ์โหลดแอพพลิเคชั่น เมื่อเข้าร่วมแคมเปญ

ประเภทของธุรกิจ: สายการบิน
ลักษณะการบริการ: การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มการรับรู้ของบริษัทผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รายละเอียดการดำเนินการ: มีการดึงดูดใจให้คนเข้าร่วมด้วยการมอบของรางวัล เพื่อเป็นการโปรโมทแคมเปญ ซึ่งได้ถูกสร้างสรรค์ผ่านเว็บ Weibo และมีการแชร์แคมเปญดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย
กลยุทธ์: การใช้ Weibo เป็นตัวกลางให้คนได้เข้าร่วม ซึ่งเราได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 30,000 คน ในช่วงเวลาเพียง 2 สัปดาห์

สินค้าแฟชั่น/ Luxury

ประเภทของธุรกิจ: แบรนด์แว่นตา
ลักษณะการบริการ: การบริการแบบรายเดือน
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างการจดจำในตัวแบรนด์ผ่านการเปิดร้านใหม่ ซึ่งเป็นอีเว้นท์ที่ได้รับการนำเสนอข่าวอย่างกว้างขวาง
รายละเอียดการดำเนินงาน: สร้างกลุ่มผู้ชื่นชมด้วย account ของ Weibo
มีการปล่อยทีเซอร์ก่อนการเปิดตัว ผ่านทางเว็บ weibo ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างกระแส
มีการจัดงานเปิดตัวแบรนด์ และเชิญผู้นำทางความคิดสายแฟชั่นทำการให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย
มีการ tie-in ผ่านสื่อสายแฟชั่น เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์
กลยุทธ์: กำหนดขอบเขตการสื่อสารให้อยู่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี 1990 รวมถึงการสร้างแผนการสื่อสารผ่านการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ

ประเภทของธุรกิจ: แบรนด์เสื้อผ้า
ลักษณะการบริการ: การบริการแบบรายเดือน
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อสายแฟชั่น
รายละเอียดการดำเนินงาน: การเน้นย้ำตัวแบรนด์ด้วยการลงบทความขนาดใหญ่ในนิตยสารแฟชั่นต่างๆ
การเชิญชวนบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นไปร่วมงานแฟชั่นคอลเลคชั่นใหม่ที่ต่างประเทศ
การสัมภาษณ์ดีไซเนอร์ของแบรนด์
วางแผนและลงบทความด้านแฟชั่นขนาดใหญ่ในช่วงของคอคเลคชั่น autumn และ winter
กลยุทธ์: การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อสายแฟชั่นเพื่อสร้างแบรนด์อิมเมจ และผลที่เกิดขึ้นก็คือแบรนด์ได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงแฟชั่น

ความงาม

ประเภทของธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ดูแลผม
ลักษณะการบริการ: การให้บริการรายเดือนระยะสั้น
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างข่าวและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ด้วยการเชื่อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดการดำเนินการ การจัดงานให้รายละเอียดสินค้าสำหรับสื่อมวลชนและแขกวีไอพี
การใช้เหล่าคนที่มีชื่อเสียงโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการพูดถึงก่อนและหลังงาน
มีการเชิญเซเลบบริตี้ทั้งของญี่ปุ่นและจีนมาร่วมงาน และจัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
กลยุทธ์: มีการกำหนดคำ keyword ทั้งญี่ปุ่นและจีนเพื่อให้เกิดความสนใจ ตามด้วยการจัดงานในประเทศจีน ซึ่งใช้ theme ตาม keyword ที่กำหนด ร่วมกับการใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งงานครั้งนี้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จและได้รับการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม

ธุรกิจกระจายสินค้า

ประเภทของธุรกิจ: การกระจายสินค้า
ลักษณะการบริการ: การให้บริการรายเดือนระยะสั้น
วัตถุประสงค์: การคิดสร้างสรรค์กิมมิค และเพิ่มการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ด้วยการเปิดคาแรคเตอร์สโตร์
รายละเอียดการดำเนินการ: การจัดงานแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนทำข่าว
การทำให้มีการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายผ่านการโปรโมทด้วยการ tie-in ซึ่งเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคไปที่ร้าน
การใช้ผู้มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย
กลยุทธ์: มีการกำหนดขอบเขตและเน้นการทำข่าวผ่านสื่อมวลชนด้วยความรวดเร็ว เช่นการใช้สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มการตระหนักรู้ที่กว้างขวางและถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อสร้างความสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ผลิต

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูป
ลักษณะการบริการ: การบริการด้านการประชาสัมพันธ์รายเดือนระยะสั้น
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ผ่านกิจกรรมในแคมเปญต่างๆ ผ่านการใช้ฟังก์ชั่นของการเซลฟี่ (selfie)
รายละเอียดการดำเนินการ: สร้างกลุ่มแฟนผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเน้นการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ออกเพื่อให้ได้รับพื้นที่ข่าวในสื่อเว็บไซต์
ร่วมกับผู้นำความคิดในแวดวงแฟชั่นถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองพร้อมทั้งคอมเม้นท์ลงบนเว็บ Weibo
มีการจัดกิจกรรมการโพสต์รูปเซลฟี่ และมีการลงข่าวกิจกรรมต่างๆตามสื่อเว็บไซต์

มีการสร้างเนื้อหานอกจากเรื่องของกิจกรรม และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดข่าว
กลยุทธ์ มีการสร้างกลุ่มแฟนคลับโดยการสื่อสารผ่านเว็บ Weibo ระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย (ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 1980 - 1990)

ประเภทของธุรกิจ: บริษัทผู้ผลิตกล้อง
รูปแบบการให้บริการ: จัดโปรโมชั่น อีเว้นท์
วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านกิจกรรมโปรโมชั่น
รายละเอียดการดำเนินการ: การเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงในช่วงนั้น เพื่อจะสื่อสารภาพดังกล่าวไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
กลยุทธ์: การจัดงานอีเว้นท์และสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างความสนใจให้ผู้บริโภค ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งทำให้การสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัทประสบความสำเร็จ สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคนในวงกว้าง