CEO Message Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vector Inc.

ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในฐานะของ "ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์" เราถือเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์สัญชาติญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการลงข่าวของสื่อมวลชน
ก่อนหน้านี้การโฆษณาด้วยการสื่อสารมวลชนถือเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านๆ มานี้ วงการโฆษณาเริ่มระส่ำระสาย ด้วยการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็วของอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงจำนวนข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันที่ประชาชนจะต้องทำการคัดเลือกข่าวสารจากจำนวนข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล ทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความไว้วางใจในข่าวสารที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามมากกว่าโฆษณาที่จัดทำโดยองค์กรเอง ผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนมีความสนใจในโฆษณาน้อยลง เหตุนี้จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดได้เริ่มต้นมองหาแนวทางในการโฆษณาใหม่ๆแทน
การโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชน และนอกจากนี้ผู้รับสารยังมีการมองหาช่องทางที่มีประสิทธิผลอื่นๆ
แต่อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ในทางการตลาดก็ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้คนต่างเริ่มตระหนักว่าการปรากฏตัวอยู่ในข่าวนั้นย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ของตน และบัดนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่างานประชาสัมพันธ์สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากงานโฆษณา ความจำเป็นที่จะต้องใช้งานประชาสัมพันธ์จึงเริ่มมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการ โดยการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ซึ่งไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงนัก นอกจากนี้ข่าวสารที่มีการนำเสนอโดยบุคคลที่สามย่อมจะมีความน่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาโดยบริษัทเจ้าของสินค้าเอง ที่สำคัญข้อมูลที่ผู้รับสารเป็นผู้รับเองย่อมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่มีความชำนาญไม่เฉพาะแต่การโฆษณา เราจึงมีความสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น แม้ว่าการประชาสัมพันธ์กำลังเป็นที่ต้องการ และเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างอคติด้วยวิธีเดิมๆ เราได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อช่วยให้เราสามารถเติบโตเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนลูกค้าของเราในการวางแผนและดำเนินงานด้วยการริเริ่มที่หลากหลาย

แม้ว่าเทคนิคในการโฆษณาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่ทว่าความต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบรรดาเหล่าผู้ผลิตและความปรารถนาที่จะรู้ของผู้บริโภคก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งนี่คือจุดสำคัญที่เราจะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในขณะที่เรากำลังสร้างสรรค์สิ่งๆ ต่างๆ สำหรับทั้งสื่อมวลชนและลูกค้าของเราเอง กิจกรรมต่างๆ ที่เราทำขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดผลในแง่บวกต่อสังคมด้วย พวกเราได้ทำงานจากความรู้สึก และมีความสุขที่ได้ทำสิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม

ในอนาคต เรามุ่งหวังที่จะก้าวเป็นบริษัทพีอาร์ "อันดับ 1 ในเอเซีย" โดยการเพิ่มคุณภาพและขอบเขตการทำธุรกิจพีอาร์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราได้มีการเปิดตัวบริการใหม่ด้วยเนื้อหาด้านดิจิตอล เช่น Facebook เราเองต้องการเพิ่มระดับความสำคัญของการดำเนินการในฐานะ "ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์"

เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณ

Keiji Nishie

President of Vectors

สาส์นจากผู้อำนวยการ

Global director of Vector Inc.

ทุกวันนี้ บริษัทญี่ปุ่นหลายๆ บริษัทจำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเนื่องมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ชะลอตัว ธุรกิจประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทความสำคัญมากขึ้น แม้ไม่ได้มีส่วนช่วยด้านการผลิตสำหรับบริษัท แต่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตของบริษัท

อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ล้วนมีความแตกต่างในด้านการค้าขายและวัฒนธรรม มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่สามารถพัฒนาแนวคิดการทำธุรกิจในความฝันให้ประสบความสำเร็จในความเป็นจริงได้ง่าย จริงๆ แล้วมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องเผชิญ

นอกจากนี้ ควรมีการคำนึงถึงแนวคิดที่จะใช้ในการสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์ เราคิดว่าการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติตามแผนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะสื่อในแต่ละประเทศย่อมจะมีความแตกต่างกัน

ด้วยจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจของเราเข้าไปในประเทศจีนเมื่อปี 2010 บริษัทของเราถือเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ของญี่ปุ่นบริษัทแรกที่ก้าวเข้ามาดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริการด้านประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อทำให้เรากลายเป็นบริษัทพีอาร์ชั้นนำในเอเชีย

และปัจจุบันนี้ เราได้มีการพัฒนาเนื้อหาและกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เราจะใช้ความพยายามของเราในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า และสร้างการเติบโตสำหรับประเทศในอาเซียน

Hajime Hasegawa

Global director