about

Tổng quan về Công ty

Thông tin
Tên:
Vector, Inc.
Trụ sở chính:
Lầu 18, 4-15-1 Akasaka, Akasaka Garden City, Minato-ku, Tokyo, Japan, 107-0052
Điện thoại:
+81 (0) 3-5572-6080
Chủ tịch và Giám đốc điều hành:
Ông Keiji Nishie
Thành lập:
30/3/1993
Vốn:
Lĩnh vực kinh doanh

Lập kế hoạch chiến lược PR
Tư vấn và cung cấp các dịch vụ PR thông thường
Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện
Quan hệ nhà đầu tư
Tuyển chọn người nổi tiếng.

Quản lý và tư vấn rủi ro
Nghiên cứ thị trường
Tư vấn và lập kế hoạch chiến lược PR trên các trang mạng xã hội
Tư vấn các chiến dịch PR online.
Tư vấn phát triển thị trường

Lãnh đạo tập đoàn
Nhân viên

Tồng số nhân viên chính thức là 543 ( tính từ tháng 2 năm 2016)

Là thành viên danh dự

Hội Quan hệ truyền thông Nhật Bản