Vector’s Group Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

Tập đoàn Vector

Tập đoàn Vector chuyên về Quan hệ công chúng, được tạo nên bởi Công ty mẹ - Vector Inc, và một chuỗi các chi nhánh với các trách nhiệm khác nhau:

vector (Japan) Headquarters

Quản trị kế hoạch, tài chính, kế toán, nhân lực,
hành chính và quản lý nội bộ,
và kiểm toán. Phát triển kinh doanh và thử nghiệm mới

ANTIL

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

Platinum

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

INITIAL

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

SIGNAL

Hoạt động quảng bá Web

PR TIMES

Hoạt động PR internet

VECKS

Lập kế hoạch và sản xuất chương trình truyền hình,
quảng cáo, video quảng bá,

NewsTV

Nền tảng quảng cáo kĩ thuật số

IR Robotics

Hoạt động trong lĩnh vực IR

Smartmedia

Truyền thông số
Truyền thông mạng xã hội

Vector Group International Ltd. (Hong Kong) International HQ

Quản trị kế hoạch, tài chính, kế toán, nhân lực,
hành chính và quản lý nội bộ, và kiểm toán.
Phát triển kinh doanh và thử nghiệm mới

Vector CHINA

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

Vector Group International Ltd.(Taiwan)

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

Vector Group Ltd.(Thailand)

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

VECTOR GROUP COMPANY LIMITED.(Vietnam)

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường

P.T. Vector (Indonesia)

Cung cấp các dịch vụ truyền thông thông thường